Frédéric Rosart, Notaris te Turnhout

 

Frédéric Rosart

Notaris te Turnhout

Welkom bij de notaris, een vaste waarde

Er zijn zo van die momenten in uw leven die u niet snel zal vergeten. Denk maar aan de eerste nacht in uw pas gehuurde appartement. Of aan de dag dat u uw droomhuis kocht, samen met de man of vrouw van uw leven waarmee u onlangs trouwde na enkele jaren te hebben samengewoond. Starten met een eigen zaak is nog zo’n onvergetelijk moment.

 

 

Jammer genoeg zijn er ook minder aangename gebeurtenissen in een mensenleven. Sommige scheidingen verlopen bijzonder pijnlijk. Ook bij de verdeling van nalatenschappen ontstaan soms conflicten tussen familieleden. De overdracht van een onderneming kan al eens leiden tot spanningen tussen vennoten.

 

Op een dag zal ook jij, zoals elke andere burger, beroep doen op de diensten van een notaris. Een notaris kan je immers het nodige advies geven bij belangrijke beslissingen in je leven: van een huwelijk of samenwonen tot de aankoop van een huis, van een erfenis tot de oprichting van een eigen zaak. Vóór je zo een beslissing neemt, consulteer je best een notaris.

 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@belnot.be .