Frédéric Rosart, Notaris te Turnhout

 

Frédéric Rosart

Notaris te Turnhout

In de context van "vastgoedtransacties" vindt u op notaris.be nog volgende 82 artikels artikels.

51 Notarisbarometer: hoe evolueren de vastgoedprijzen in de Vlaamse provinciehoofdsteden?
De Federatie van het Notariaat brengt voor het eerst een barometer uit met de prijzen voor appartementen...

52 Hoeveel kost een appartement aan onze kust?
Vastgoed aan de Belgische kust blijft bijzonder populair. Dat blijkt uit de Kustbarometer van de Federatie...

53 Notarisbarometer 1ste trimester 2019: Belgen opvallend actief op de vastgoedmarkt, geen grote schommelingen in de gemiddelde prijzen
In het 1ste trimester was het opvallend druk op de vastgoedmarkt. Dat blijkt uit cijfers van de Federatie...

54 Belgen opvallend actief op de vastgoedmarkt - Gemiddelde prijs van woonhuizen en appartementen in de lift
In vergelijking met het 2de trimester 2018 nam het aantal vastgoedtransacties in ons land fors toe: +7,5%....

55 Een woning kopen in de zon
De zuiderse landen zijn aantrekkelijker dan ooit voor de Belgen. Maar ook een knus huis aan een Nederlands...

56 Vastgoed aan de kust: hoe evolueren de prijzen van appartementen?
Het is druk op de vastgoedmarkt aan onze kust. Dat blijkt uit de Kustbarometer van de Federatie van het...

57 Vastgoedmarkt in het 3de trimester 2019: veel transacties, prijzen in de lift
Het blijft opvallend druk op onze vastgoedmarkt, dat blijkt uit cijfers van de Federatie van het Notariaat...

58 Onze vastgoedmarkt in 2019: veel transacties, prijzen in de lift
2019 was het drukste jaar ooit op de Belgische vastgoedmarkt: in vergelijking met 2018 waren er 8,9%...

59 Erfdienstbaarheid
Een last op een erf (een gebouw, een perceel grond,…) tot gebruik en tot nut van een erf dat aan...

60 Recht van voorkoop
Recht waardoor bijvoorbeeld een pachter, de gemeente, het OCMW, Huisvestingsmaatschappijen de mogelijkheid...

61 Verkavelingsakte
Akte die moet worden opgesteld door de notaris alvorens de kavels, begrepen in een verkaveling waarvoor...

62 Optie
Een optie (eenzijdige belofte) is een voorovereenkomst dat van de eigenlijke koopovereenkomst moet onderscheiden...

63 Registratiebelasting
De nieuwe benaming (voor Vlaanderen) van de vroegere registratierechten. Dit is de belasting die de staat...

64 Meeneembaarheid
De op een wederverkochte woning-hoofdverblijfplaats betaalde registratiebelasting kunnen in mindering...

65 Prijsbewimpeling
Dit is bv. het geval wanneer de verkoop wordt gesloten voor € 100.000, maar de partijen komen overeen...

66 Meerwaardebelasting
Herverkopen van bebouwde onroerende goederen met een meerwaarde vallen onder het specifieke belastingregime...

67 Kredietopening
Bij een kredietopening krijgt de lener, hier kredietnemer genoemd, het recht om over een bepaald bedrag...

68 Borg
Dit is iemand die zicht contractueel verbindt om een bepaalde schuld te betalen indien de persoon die...

69 Vaste rentevoet
Een rentevoet die gedurende de ganse looptijd van toepassing zal zijn.  

70 Variabele rentevoet
De rentevoet zal dalen of stijgen evenredig met de schommelingen van de algemeen geldende rentevoet....

71 Schuldsaldoverzekering
Indien de lener overlijdt, betaalt de verzekeringsmaatschappij het nog verschuldigde saldo van de te...

72 Lening
Bij een lening wordt de volledige som (het kapitaal) onmiddellijk ter beschikking gesteld van de lener....

73 Onroerend goed
Is een terrein en alles wat zich daar vast (onroerend) op bevindt, zoals een huis, afsluitingen, verhardingen,...

74 Stedenbouwkundige inlichtingen
Onder "stedenbouwkundige inlichtingen" wordt alle informatie verstaan die betrekking heeft...

75 Wat betekent de term voor vrij en onbelast?
In een notariële verkoopakte zal men vrijwel steeds de clausule terugvinden dat het eigendom verkocht...

 
 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@notaris.be .